diumenge, 17 de gener de 2010

EL TREBALL INFANTILEl treball infantil és l'ús de nens per fer la feina que les persones adultes haurien de realitzar. A vegaes els nens es veuen en condicions gairabé d'esclavitud.

Actualment el treball infantil està porhibit, tot i això en molts països a l'empara de trectats internacionals especialment promuguts per UNICEF. El treball infantil és una situació injusta, de privació del dret a l'educació.


Encara que això ens sembli molt lluny, mirant només uns quants anys enrere podem trobar exemples de treball infantil a casa nostra. Fa només 10 anys que l'ONU va poposar als governs de tot el món, aconseguir que tots els nens i nenes del món puguin anar a l'escola. Segurament molts dels nostres pares o avis treballaven als 14 anys en una fàbrica tèxtil.
Els nens, generalment treballen per l'agricultura, la fabricació de catifes o de pilotes de futbol, els serveis domèstics, la utilització de canalla com a captaires, la recerca de restes de menjar i la prostitució infantil. Molts sofreixen pallisses, són violats o traslladats per la força d'un país a un altre coma mà d'obra il·legal i forçats a treballar contra la seva voluntat. La misèria en que han nascut, la falta de consciència dels empresaris i la desídia dels governs els condemna a treballar enlloc d'estar jugant i aprenent.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada